kep 7796
Diavetítés
Nagyítás
Teljes képernyő
Normál képernyő

kep 7796

2014
Nagyapám
1870-es évek, Felvidék, Hetény, Szlovákia
Borza Zoltán
Nagyapám lelkész képesítési okmánya 2.
1886, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Borza Zoltán
Nagyapám, az ilavai fegyintézet lelkésze
1886, Felvidék, Ilava, Szlovákia
Borza Zoltán
Nagyapám, az ilavai fegyintézet lelkésze 2. (felmentés)
1887, Felvidék, Ilava, Szlovákia
Borza Zoltán
Dédapám gyászjelentése
1887, Felvidék, Magyarsók, Szlovákia
Borza Zoltán
Esküvőnk
1960, Bárca, Felvidék, Szlovákia
Cséplő Ferenc
Édesapám a dunaradványi gyülekezet fiataljaival
1933, Dunaradvány, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Édesapám a dunaradványi gyerekekkel
1936, Dunaradvány, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Édesapám a dunaradványi gyülekezet nőtagjaival
1936, Dunaradvány, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Vasárnapi iskola
1946, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Konfirmációm
1947, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Ifjúsági bibliakör
1947, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
A prágai teológiai fakultás tanárai és diákjai
1950- es évek eleje, Csehország, Prága
Borza Zoltán
Komáromi konfirmandusok
1958, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Borza Zoltán
Temetés Sókszelőcén
1963-1973 között, Felvidék, Sókszelőce, Szlovákia
Borza Zoltán
Protestáns Nőegylet
2000, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Templomszentelés Csallóközaranyoson
1990-es évek eleje, Csallóközaranyos, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Templomszentelés Beretkén
1995, Beretke, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Templomszentelés Beretkén 2.
1995, Beretke, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
A Gyönki Református Gimnázium diákja
1949
Nagy Béla
A pozsonyi presbitérium
1963, Felvidék, Pozsony
Nagy Béla
Édesapám temetési szertartása
1963, Jablonca, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Bátorkeszi lelkipásztorként
1965, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Buffalói presbitérium
1974., Buffalo
Pohóczky Béla
Konfirmációs ünnepély
1980, Berzéte, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
A Widmer házaspárral
1990-es évek, Roggwil, Svájc
Liptai Lothár
Konfirmáció
1999, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Szlovéniai lelkészek között
2008, Felvidék, Muraszombat
Zászkaliczky Pál
Aranydiploma
2009, Budapest, Magyarország
Zászkaliczky Pál
Utódaimmal
2010, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Igehirdetés előtt
2013, Felvidék, Rimaszombat
Erdélyi Géza
#19. század második fele#1910-es évek#1910-es évek első fele#1910-es évek második fele#1920-as évek első fele#1920-as évek második fele#1930-as évek első fele#1930-as évek második fele#1940-es évek#1940-es évek első fele#1940-es évek második fele#1950-es évek#1950-es évek első fele#1950-es évek második fele#1960-as évek#1960-as évek első fele#1970-es évek második fele#1980-as évek első fele#1990-es évek első fele#1990-es évek második fele#2000-es évek első fele#2000-es évek második fele#2010-es évek első fele#beiktatás#belmisszió#bibliakör#bizonyítvány#család#csoportkép#dokumentum#ébredési mozgalom#egyetem#egyházmegyei közgyűlés#elemi iskola#eljegyzés#első világháború#emigráció#emléktábla#érettségi#érettségi találkozó#esküvő#esperes#evangélikus#felhívás#gimnázium#gondnok#gyászjelentés#gyermekek#gyermekfoglalkozás#gyermekkor#gyülekezet#gyülekezeti kirándulás#házaspár#házastárs#helytörténet#hittan#ifjúsági munka#igazolvány#istentisztelet#katolikus legényegylet#katonaság#keresztelő#kinevezés#kirándulás#kitelepítés#kitüntetés#kollégium#konferencia#konfirmáció#könyv#koszorúzás#külmisszió#kulturális tevékenység#lelkész#lelkész beiktatás#lelkészcsalád#lelkészértekezlet#lelkészfeleség#lelkészházaspár#magyar világ#második világháború#megemlékezés#munka#múzeum#nagyszülők#népviselet#nőszövetség#nyilatkozat#oklevél#osztálytársak#óvoda#pápa#parókia#portré#presbitérium#püspök#református gimnázium#Református Kollégium#segédlelkész#sport#szülőház#szülők#tanárok#tanító#temetés#temető#templombelső#templomépület#teológia#teológiai akadémia#teológiai fakultás#teológiai tanárok#testvérek#továbbképzés#unokák#vasárnapi iskola