A prágai teológiai fakultás tanárai és diákjai
Diavetítés
Nagyítás
Teljes képernyő
Normál képernyő

A prágai teológiai fakultás tanárai és diákjai

1950- es évek eleje
Borza Zoltán ↗
A fotó tulajdonosa:
Borza Zoltán ↗
(sz. 1931. Dunaradvány, Komárom vm.): ny. felvidéki magyar református lelkipásztor. Szolgálati helyek: Komárom, Pozsony, Hardicsa, Bacska, Sókszelőce, Hetény
Ez egy közös fénykép a prágai teológia tanáraival és diákjaival, én a kép jobb szélén állok. Az évfolyamtársaim közül heten voltak Szlovákiából: magyar nemzetiségűek hárman voltunk, négyen pedig szlovákok a keleti végekről. A három magyarból később ketten lemorzsolódtak. Az egyik Galambos Zoltán egykori komáromi lelkésznek a lánya, Márta volt, velem egyidős. A cseheknél nem volt újdonság a női hallgató a teológián az ötvenes években, sőt úgy tudom, hogy már korábban is felvettek női jelentkezőket. Galambos Márta nem egész két évig volt a teológián, aztán otthagyta, nem fejezte be a tanulmányait. A másik egy fiú volt, akinek hozzám hasonlóan szintén szlovák érettségije volt, őt viszont nem nagyon érdekelte a teológia. Kulák szülők gyermeke volt, ezért neki csak a teológiát engedélyezték, mást nem tanulhatott. Ő egy évig bírta ki, majd otthagyta. A hazai évfolyamtársaimból senki sem maradt Prágában, de nem maradtam teljesen egyedül, mert együtt tanultam a csehekkel és a szlovákokkal, akikből később lelkészek lettek: Ján Pallay, Ján Semjan. Egy évvel alattam járt Ján Knežo, és Kostyánszky Dániel is ott tanult, de valamivel előbb. Prágába járt Mikó Jenő, a sógorom is, ő előttem egy évvel, 1950-ben került fel, én pedig 1951 őszén mentem Prágába. A teológián eleinte csak cseh tanáraink voltak, egynéhányukra még emlékszem is: Lukl Hromadka professzor, Dobiáš, Smolík, Polák, Jeschke. Magyar nemzetiségű tanárok csak fokozatosan jelentek meg a teológián. Másodéves voltam, amikor Štefan Turnsky Kelet-Szlovákiából, Pályinból jött Prágába minket tanítani, később professzori kinevezést kapott. Szlovákul, de részben magyarul is előadott nekünk. A tanárok között volt Tóth Kálmán is, aki 1952-ben jött fel Prágába; előtte a kitelepített szlovákiai magyar reformátusokat lelkigondozta a cseh szudétanémet falvakban, ami akkoriban elég nagy kihívás volt.
Korábbi találatok
Vasárnapi iskola
1946, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Sárospataki gimnazista képem
1942, Sárospatak
Borza Zoltán
Konfirmációm
1947, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
A szétlőtt beretkei református templom
1945, Beretke, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Ifjúsági bibliakör
1947, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Vasárnapi iskolás kirándulás
1948, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Kitelepítés, búcsú a családi háztól
1947, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Kitelepítés, búcsú a családi síroktól
1947, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
A prágai teológiai fakultás tanárai és diákjai
1950- es évek eleje, Csehország, Prága
Borza Zoltán
A Jókai utcai lakás előtt a szüleimmel
1960 körül, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Tóth Kálmán missziói lelkipásztor levele (Felhívás bibliai kurzusra) 1. oldal
1951, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Borza Zoltán
Tóth Kálmán missziói lelkipásztor levele (Felhívás bibliai kurzusra) 2. oldal
1951, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Borza Zoltán
A prágai teológusok focicsapa
1951, Csehország, Prága
Borza Zoltán
Édesapám átveszi a Pro Urbe díjat
1994, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Családi kép Jókáról
1954, Felvidék, Jóka, Szlovákia
Borza Zoltán
Komáromi konfirmandusok
1958, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Borza Zoltán
Édesapám 90 éves
1995, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Erzsébet nővérem esküvői képe
1960, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Édesapám 90 éves születésnapja 2.
1995, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
50 éves konfirmandus találkozó
1997, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Öcsém
1960-as évek, Felvidék, Jóka, Szlovákia
Borza Zoltán
Temetés Sókszelőcén
1963-1973 között, Felvidék, Sókszelőce, Szlovákia
Borza Zoltán
Protestáns Nőegylet
2000, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Nőegyleti kirándulás
2014, Felvidék, Izsa, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Jókai parókia és templom
1964, Felvidék, Jóka, Szlovákia
Borza Zoltán
Jelen
2015, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Templomszentelés Csallóközaranyoson
1990-es évek eleje, Csallóközaranyos, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Templomszentelés Beretkén
1995, Beretke, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Templomszentelés Beretkén 2.
1995, Beretke, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Hetényi falunap – istentisztelet a templomban
1998, Felvidék, Hetény, Szlovákia
Borza Zoltán
Édesanyám és nővére
1912
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Az első világháborúban szolgáló apósom
1915, Magyarország, Miskolc
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Édesanyám osztályfényképe
1921, Miskolc
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
A rozsnyói Andrássy utca
1923, Rozsnyó, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Édesanyám menyasszony korában
1928, Miskolc
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Szüleim esküvői képe
1929, Felvidék, Perbete
Nagy Béla
A jabloncai református elemi iskola növendékei
1930, Jablonca, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Hajósok pihenés közben
1930-as évek
Liptai Lothár
Édesanyámmal
1930-as évek vége, Dunamocs, Szlovákia
Liptai Lothár
Liptai nagymama
1930-as évek, Bodak
Liptai Lothár
Anyai nagyapám
1960 körül, Csap, Kárpátalja
Erdélyi Géza
Szalay nagyszüleim
1930-as évek, Dunamocs
Liptai Lothár
Egyéves koromban
1934, Dunamocs
Liptai Lothár
Családom
1935, Perbete, Szlovákia
Nagy Béla
A jabloncai parókia tornácán
1936, Jablonca, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Öcsémmel
1937, Felvidék, Perbete
Nagy Béla
A Jabloncai Református Egyházközség temploma
1938 után, Jablonca, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Óvodások aratóünnepi fellépése
1939, Felvidék, Szlovákia, Tamási
Ibos Dezső
Családi körben
1939, Jablonca, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
A család udvarán
1940, Felvidék, Perbete
Nagy Béla
További találatok
#19. század második fele#1910-es évek#1910-es évek első fele#1910-es évek második fele#1920-as évek első fele#1920-as évek második fele#1930-as évek első fele#1930-as évek második fele#1940-es évek#1940-es évek első fele#1940-es évek második fele#1950-es évek#1950-es évek első fele#1950-es évek második fele#1960-as évek#1960-as évek első fele#1970-es évek második fele#1980-as évek első fele#1990-es évek első fele#1990-es évek második fele#2000-es évek első fele#2000-es évek második fele#2010-es évek első fele#beiktatás#belmisszió#bibliakör#bizonyítvány#család#csoportkép#dokumentum#ébredési mozgalom#egyetem#egyházmegyei közgyűlés#elemi iskola#eljegyzés#első világháború#emigráció#emléktábla#érettségi#érettségi találkozó#esküvő#esperes#evangélikus#felhívás#gimnázium#gondnok#gyászjelentés#gyermekek#gyermekfoglalkozás#gyermekkor#gyülekezet#gyülekezeti kirándulás#házaspár#házastárs#helytörténet#hittan#ifjúsági munka#igazolvány#istentisztelet#katolikus legényegylet#katonaság#keresztelő#kinevezés#kirándulás#kitelepítés#kitüntetés#kollégium#konferencia#konfirmáció#könyv#koszorúzás#külmisszió#kulturális tevékenység#lelkész#lelkész beiktatás#lelkészcsalád#lelkészértekezlet#lelkészfeleség#lelkészházaspár#magyar világ#második világháború#megemlékezés#munka#múzeum#nagyszülők#népviselet#nőszövetség#nyilatkozat#oklevél#osztálytársak#óvoda#pápa#parókia#portré#presbitérium#püspök#református gimnázium#Református Kollégium#segédlelkész#sport#szülőház#szülők#tanárok#tanító#temetés#temető#templombelső#templomépület#teológia#teológiai akadémia#teológiai fakultás#teológiai tanárok#testvérek#továbbképzés#unokák#vasárnapi iskola