Búcsúlevél
Diavetítés
Nagyítás
Teljes képernyő
Normál képernyő

Búcsúlevél

1979. július 31.
Liptai Lothár ↗
A fotó tulajdonosa:
Liptai Lothár ↗
(sz. 1933. Dunamocs): felvidéki magyar református lelkész, vallástudományi szakíró. 1979-től nyugdíjazásáig Svájcban szolgált. Szolgálati helyek: Rimaszombat, Vaján, Érsekújvár, Roggwil (Svájc)
Egy levél fénymásolata, amelyet Nagy Menyhértéknek írtam Backnangból 1979. július 31-én Richárdéktól, nem sokkal azután, hogy megérkeztünk. Nagy Menyhért fia, Zoltán pár évvel ezelőtt visszaszolgáltatta Leventének. A rokonaimat és ismerőseimet értesítettem, hogy kimentünk nyugatra. Jól tükrözi az akkori helyzetet. A levélben azt írtam, hogy a görögországi kirándulásunkon határoztuk el, hogy kint maradunk nyugaton. Ez nem teljesen felel meg a valóságnak, mert már jóval a görögországi kirándulás előtt elhatároztam, hogy kint fogok maradni, azon kívül én határoztam el egyedül, nem a gyerekekkel együtt. Velük már csak Németországban közöltem. Megvolt az oka, hogy miért írtam így. Nem akartam megemlíteni, hogy már a kirándulás előtt jóval elterveztem, mert nem akartam a barátaimat bajba keverni. Itt Menyusékról van konkrétan szó, akiket esetleg felelősségre vonhattak volna azért, hogy tudtak a szándékomról. Ezeket a leveleket abban az időben az illetékesek alaposan végigolvasták.
Korábbi találatok
Templomszentelés Fügödön
1992, Fügöd, Magyarország
Pohóczky Béla
Molnár Jánossal
1993 után, Pozsony, Szlovákia
Liptai Lothár
Konfirmáció Hanván
1993., Felvidék, Hanva, Szlovákia
Erdélyi Géza
60 évesen
1993, Roggwil, Svájc
Liptai Lothár
A Haffer házaspárral
1993, Roggwil, Svájc
Liptai Lothár
Erdélyi Géza püspöki beiktatása
1996, Komárom
Liptai Lothár
1848-as zászló
1996, Felvidék, Serke, Szlovákia
Pohóczky Béla
Püspökké szentelés
1996., Komárom, Magyarország
Erdélyi Géza
Püspökszentelés után
1996, Komárom, Magyarország
Erdélyi Géza
Göncz Árpáddal
1999, Komárom, Magyarország
Erdélyi Géza
Tőkés László és Erdélyi Géza
1996, Erdély, Nagyszalonta
Erdélyi Géza
A Református Világszövetség Nagygyűlésén
1997., Debrecen, Magyarország
Erdélyi Géza
Dr. Nagy Károly történésszel
1996., Felvidék, Hanva, Szlovákia
Erdélyi Géza
A serkei templomban
1999, Felvidék, Serke, Szlovákia
Pohóczky Béla
Konfirmáció
1999, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Pápai fogadás
2000., Vatikán
Erdélyi Géza
IV. Magyar Református Világtalálkozó
2000., Budapest, Magyarország
Erdélyi Géza
Az EU Parlamentben
2001, Brüsszel
Erdélyi Géza
Koszorúzás
2000, Perth Amboy
Erdélyi Géza
Legkisebb unokám, Bálint keresztelője
2001, Barka, Felvidék, Szlovákia
Ibos Dezső
Erdélyi Géza püspökkel
2001, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Köztársasági elnökök látogatása
2001, Felvidék, Rimaszombat
Erdélyi Géza
Vendégként az első szolgálati helyemen
1996., Felvidék, Szalóc, Szlovákia
Erdélyi Géza
Ökumenikus istentisztelet
1990-es évek, Felvidék, Izsa, Szlovákia
Erdélyi Géza
Szolgálat Erdélyben
2002., Erdély, Románia, Szatmárnémeti
Erdélyi Géza
Dömötör Tibor püspökkel
1997, USA
Erdélyi Géza
A jövő nemzedéke- unokáimmal
2002, Felvidék, Rimaszombat
Erdélyi Géza
Koncsol Lászlóval
2003, Pozsony, Szlovákia
Liptai Lothár
Varázslat
1996, Felvidék, Hanva
Erdélyi Géza
Utolsó szószéki szolgálatom, nyugdíjba lépésem előtt
2004, Alsópokorágy, Felvidék, Szlovákia
Ibos Dezső
Búcsú utolsó szolgálati helyemtől
2004, Alsópokorágy, Felvidék, Szlovákia
Ibos Dezső
Barátok
2004, Érsekújvár, Szlovákia
Liptai Lothár
Koszorúzás
2008, Körtvélyes, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Szlovéniai lelkészek között
2008, Felvidék, Muraszombat
Zászkaliczky Pál
Az 1848/49-es magyar szabadságharc és forradalom évfordulóján
2008, Szlovákia, Tornagörgő
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Az 1848/49-es forradalom és magyar szabadságharc évfordulóján
2008, Körtvélyes, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Aranydiploma
2009, Budapest, Magyarország
Zászkaliczky Pál
A perjései evangélikus oltár előtt
2010, Magyarország, Perjése
Pohóczky Béla
Nyugdíjasként is szószéken
2010, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Egykori híveim között
2010, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Utódaimmal
2010, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Ketten szolgálunk
2011., Felvidék, Rimaszombat, Szlovákia
Erdélyi Géza
Árpád fiam családjával
2012, Betlér, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Igehirdetés előtt
2013, Felvidék, Rimaszombat
Erdélyi Géza
Egy csónakban
2015, Komárom, Vág-Duna
Liptai Lothár
Serkei gépmúzeum
2015, Felvidék, Serke, Szlovákia
Pohóczky Béla
85. születésnapomon
2015, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Édesanyám, Isdinszky Erzsébet elemi iskolai bizonyítványa
1925/25-ös tanév, Harmac
Pohóczky Béla
A Nyugat-Kassai Egyházmegye Közgyűlése
1961/62, Kassa, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Búcsúlevél
1979. július 31., Backnang, Németország
Liptai Lothár
További találatok
#19. század második fele#1910-es évek#1910-es évek első fele#1910-es évek második fele#1920-as évek első fele#1920-as évek második fele#1930-as évek első fele#1930-as évek második fele#1940-es évek#1940-es évek első fele#1940-es évek második fele#1950-es évek#1950-es évek első fele#1950-es évek második fele#1960-as évek#1960-as évek első fele#1970-es évek második fele#1980-as évek első fele#1990-es évek első fele#1990-es évek második fele#2000-es évek első fele#2000-es évek második fele#2010-es évek első fele#beiktatás#belmisszió#bibliakör#bizonyítvány#család#csoportkép#dokumentum#ébredési mozgalom#egyetem#egyházmegyei közgyűlés#elemi iskola#eljegyzés#első világháború#emigráció#emléktábla#érettségi#érettségi találkozó#esküvő#esperes#evangélikus#felhívás#gimnázium#gondnok#gyászjelentés#gyermekek#gyermekfoglalkozás#gyermekkor#gyülekezet#gyülekezeti kirándulás#házaspár#házastárs#helytörténet#hittan#ifjúsági munka#igazolvány#istentisztelet#katolikus legényegylet#katonaság#keresztelő#kinevezés#kirándulás#kitelepítés#kitüntetés#kollégium#konferencia#konfirmáció#könyv#koszorúzás#külmisszió#kulturális tevékenység#lelkész#lelkész beiktatás#lelkészcsalád#lelkészértekezlet#lelkészfeleség#lelkészházaspár#magyar világ#második világháború#megemlékezés#munka#múzeum#nagyszülők#népviselet#nőszövetség#nyilatkozat#oklevél#osztálytársak#óvoda#pápa#parókia#portré#presbitérium#püspök#református gimnázium#Református Kollégium#segédlelkész#sport#szülőház#szülők#tanárok#tanító#temetés#temető#templombelső#templomépület#teológia#teológiai akadémia#teológiai fakultás#teológiai tanárok#testvérek#továbbképzés#unokák#vasárnapi iskola