Ifjúsági bibliakör
Diavetítés
Nagyítás
Teljes képernyő
Normál képernyő

Ifjúsági bibliakör

Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán ↗
A fotó tulajdonosa:
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán ↗
sz. 1933. Komárom; ny. könyvelő, presbiter, 1989. után a Protestáns Nőegylet vezetőségi tagja, a diakóniai munkát – főleg idősgondozást – végző komáromi Élő Víz pénzalap létrehozója.

A konfirmáció után – mint nagylányok – már ifjúsági bibliakörbe jártunk, és akik az előző évben konfirmáltak, azok is hozzánk csatlakoztak. 1950-ig jártunk bibliakörbe, azután sok fiú elkerült Komáromból. A fiúk általában Magyarországra mentek át főiskolára tanulni, de a lányok közül is voltak, akik elkerültek innét. Az első sorban állók között baloldalról a hatodik vagyok, mellettem áll Galambos tiszteletes úr idősebbik lánya, Mártika. A második sorban balról a legelső Mézes László. Bihary Mihály unokatestvérem, aki lelkész lett később, a hátsó sorban balról a harmadik. Mórocz Ernő martosi lelkész az ötödik a hátsó sorban balról.

1947-től 1950-ig jártunk bibliakörbe, de azután sok fiú – mint az unokabátyám és a többiek is – elkerült iskolába. A fiúk általában Magyarországra mentek át főiskolára tanulni, de a lányok közül is voltak, akik elkerültek innét.
#19. század második fele#1910-es évek#1910-es évek első fele#1910-es évek második fele#1920-as évek első fele#1920-as évek második fele#1930-as évek első fele#1930-as évek második fele#1940-es évek#1940-es évek első fele#1940-es évek második fele#1950-es évek#1950-es évek első fele#1950-es évek második fele#1960-as évek#1960-as évek első fele#1970-es évek második fele#1980-as évek első fele#1990-es évek első fele#1990-es évek második fele#2000-es évek első fele#2000-es évek második fele#2010-es évek első fele#beiktatás#belmisszió#bibliakör#bizonyítvány#család#csoportkép#dokumentum#ébredési mozgalom#egyetem#egyházmegyei közgyűlés#elemi iskola#eljegyzés#első világháború#emigráció#emléktábla#érettségi#érettségi találkozó#esküvő#esperes#evangélikus#felhívás#gimnázium#gondnok#gyászjelentés#gyermekek#gyermekfoglalkozás#gyermekkor#gyülekezet#gyülekezeti kirándulás#házaspár#házastárs#helytörténet#hittan#ifjúsági munka#igazolvány#istentisztelet#katolikus legényegylet#katonaság#keresztelő#kinevezés#kirándulás#kitelepítés#kitüntetés#kollégium#konferencia#konfirmáció#könyv#koszorúzás#külmisszió#kulturális tevékenység#lelkész#lelkész beiktatás#lelkészcsalád#lelkészértekezlet#lelkészfeleség#lelkészházaspár#magyar világ#második világháború#megemlékezés#munka#múzeum#nagyszülők#népviselet#nőszövetség#nyilatkozat#oklevél#osztálytársak#óvoda#pápa#parókia#portré#presbitérium#püspök#református gimnázium#Református Kollégium#segédlelkész#sport#szülőház#szülők#tanárok#tanító#temetés#temető#templombelső#templomépület#teológia#teológiai akadémia#teológiai fakultás#teológiai tanárok#testvérek#továbbképzés#unokák#vasárnapi iskola