50 éves konfirmandus találkozó
Diavetítés
Nagyítás
Teljes képernyő
Normál képernyő

50 éves konfirmandus találkozó

Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán ↗
A fotó tulajdonosa:
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán ↗
sz. 1933. Komárom; ny. könyvelő, presbiter, 1989. után a Protestáns Nőegylet vezetőségi tagja, a diakóniai munkát – főleg idősgondozást – végző komáromi Élő Víz pénzalap létrehozója.
Az 50 éves konfirmandus találkozó 1997-ben volt. Középen Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház jelenlegi püspöke és a felsége, Fazekas Zsuzsanna. Jobb oldalról a harmadik sorban az első vagyok. A negyedik sorban jobbról a második Veres Ottó. Kocsis Imre az álló sorban jobbról a negyedik. Nemrég halt meg, 2015. február közepén temették. Az ülő sorban balról az első Bátyai Erzsébet (ő volt a Prágában élő társunk. 2014. decemberében halt meg). Mellette ül Kopócs Gabika, Mészáros László gondnok, a másik oldalon pedig Kerekes József gondnok, Kerekes Júlia és Cséplő Bálint gondnok.
50 éves konfirmandus találkozó
1997, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Templomszentelés Csallóközaranyoson
1990-es évek eleje, Csallóközaranyos, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Templomszentelés Beretkén
1995, Beretke, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Hetényi falunap – istentisztelet a templomban
1998, Felvidék, Hetény, Szlovákia
Borza Zoltán
Beiktatásom
1966., Felvidék, Szalóc, Szlovákia
Erdélyi Géza
Szolgálat közben a kisújfalui templomban
1970-es évek, Kisújfalu, Szlovákia
Liptai Lothár
Szolgálat a roggwili templomban
1980, Roggwil, Svájc
Liptai Lothár
Templomszentelés Fügödön
1992, Fügöd, Magyarország
Pohóczky Béla
Erdélyi Géza püspöki beiktatása
1996, Komárom
Liptai Lothár
Püspökké szentelés
1996., Komárom, Magyarország
Erdélyi Géza
A Református Világszövetség Nagygyűlésén
1997., Debrecen, Magyarország
Erdélyi Géza
A serkei templomban
1999, Felvidék, Serke, Szlovákia
Pohóczky Béla
Vendégként az első szolgálati helyemen
1996., Felvidék, Szalóc, Szlovákia
Erdélyi Géza
Szolgálat Erdélyben
2002., Erdély, Románia, Szatmárnémeti
Erdélyi Géza
Utolsó szószéki szolgálatom, nyugdíjba lépésem előtt
2004, Alsópokorágy, Felvidék, Szlovákia
Ibos Dezső
A perjései evangélikus oltár előtt
2010, Magyarország, Perjése
Pohóczky Béla
Nyugdíjasként is szószéken
2010, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Ketten szolgálunk
2011., Felvidék, Rimaszombat, Szlovákia
Erdélyi Géza
#19. század második fele#1910-es évek#1910-es évek első fele#1910-es évek második fele#1920-as évek első fele#1920-as évek második fele#1930-as évek első fele#1930-as évek második fele#1940-es évek#1940-es évek első fele#1940-es évek második fele#1950-es évek#1950-es évek első fele#1950-es évek második fele#1960-as évek#1960-as évek első fele#1970-es évek második fele#1980-as évek első fele#1990-es évek első fele#1990-es évek második fele#2000-es évek első fele#2000-es évek második fele#2010-es évek első fele#beiktatás#belmisszió#bibliakör#bizonyítvány#család#csoportkép#dokumentum#ébredési mozgalom#egyetem#egyházmegyei közgyűlés#elemi iskola#eljegyzés#első világháború#emigráció#emléktábla#érettségi#érettségi találkozó#esküvő#esperes#evangélikus#felhívás#gimnázium#gondnok#gyászjelentés#gyermekek#gyermekfoglalkozás#gyermekkor#gyülekezet#gyülekezeti kirándulás#házaspár#házastárs#helytörténet#hittan#ifjúsági munka#igazolvány#istentisztelet#katolikus legényegylet#katonaság#keresztelő#kinevezés#kirándulás#kitelepítés#kitüntetés#kollégium#konferencia#konfirmáció#könyv#koszorúzás#külmisszió#kulturális tevékenység#lelkész#lelkész beiktatás#lelkészcsalád#lelkészértekezlet#lelkészfeleség#lelkészházaspár#magyar világ#második világháború#megemlékezés#munka#múzeum#nagyszülők#népviselet#nőszövetség#nyilatkozat#oklevél#osztálytársak#óvoda#pápa#parókia#portré#presbitérium#püspök#református gimnázium#Református Kollégium#segédlelkész#sport#szülőház#szülők#tanárok#tanító#temetés#temető#templombelső#templomépület#teológia#teológiai akadémia#teológiai fakultás#teológiai tanárok#testvérek#továbbképzés#unokák#vasárnapi iskola