A prágai teológiai fakultás tanárai és diákjai
Diavetítés
Nagyítás
Teljes képernyő
Normál képernyő

A prágai teológiai fakultás tanárai és diákjai

1950- es évek eleje
Borza Zoltán ↗
A fotó tulajdonosa:
Borza Zoltán ↗
(sz. 1931. Dunaradvány, Komárom vm.): ny. felvidéki magyar református lelkipásztor. Szolgálati helyek: Komárom, Pozsony, Hardicsa, Bacska, Sókszelőce, Hetény
Ez egy közös fénykép a prágai teológia tanáraival és diákjaival, én a kép jobb szélén állok. Az évfolyamtársaim közül heten voltak Szlovákiából: magyar nemzetiségűek hárman voltunk, négyen pedig szlovákok a keleti végekről. A három magyarból később ketten lemorzsolódtak. Az egyik Galambos Zoltán egykori komáromi lelkésznek a lánya, Márta volt, velem egyidős. A cseheknél nem volt újdonság a női hallgató a teológián az ötvenes években, sőt úgy tudom, hogy már korábban is felvettek női jelentkezőket. Galambos Márta nem egész két évig volt a teológián, aztán otthagyta, nem fejezte be a tanulmányait. A másik egy fiú volt, akinek hozzám hasonlóan szintén szlovák érettségije volt, őt viszont nem nagyon érdekelte a teológia. Kulák szülők gyermeke volt, ezért neki csak a teológiát engedélyezték, mást nem tanulhatott. Ő egy évig bírta ki, majd otthagyta. A hazai évfolyamtársaimból senki sem maradt Prágában, de nem maradtam teljesen egyedül, mert együtt tanultam a csehekkel és a szlovákokkal, akikből később lelkészek lettek: Ján Pallay, Ján Semjan. Egy évvel alattam járt Ján Knežo, és Kostyánszky Dániel is ott tanult, de valamivel előbb. Prágába járt Mikó Jenő, a sógorom is, ő előttem egy évvel, 1950-ben került fel, én pedig 1951 őszén mentem Prágába. A teológián eleinte csak cseh tanáraink voltak, egynéhányukra még emlékszem is: Lukl Hromadka professzor, Dobiáš, Smolík, Polák, Jeschke. Magyar nemzetiségű tanárok csak fokozatosan jelentek meg a teológián. Másodéves voltam, amikor Štefan Turnsky Kelet-Szlovákiából, Pályinból jött Prágába minket tanítani, később professzori kinevezést kapott. Szlovákul, de részben magyarul is előadott nekünk. A tanárok között volt Tóth Kálmán is, aki 1952-ben jött fel Prágába; előtte a kitelepített szlovákiai magyar reformátusokat lelkigondozta a cseh szudétanémet falvakban, ami akkoriban elég nagy kihívás volt.
#19. század második fele#1910-es évek#1910-es évek első fele#1910-es évek második fele#1920-as évek első fele#1920-as évek második fele#1930-as évek első fele#1930-as évek második fele#1940-es évek#1940-es évek első fele#1940-es évek második fele#1950-es évek#1950-es évek első fele#1950-es évek második fele#1960-as évek#1960-as évek első fele#1970-es évek második fele#1980-as évek első fele#1990-es évek első fele#1990-es évek második fele#2000-es évek első fele#2000-es évek második fele#2010-es évek első fele#beiktatás#belmisszió#bibliakör#bizonyítvány#család#csoportkép#dokumentum#ébredési mozgalom#egyetem#egyházmegyei közgyűlés#elemi iskola#eljegyzés#első világháború#emigráció#emléktábla#érettségi#érettségi találkozó#esküvő#esperes#evangélikus#felhívás#gimnázium#gondnok#gyászjelentés#gyermekek#gyermekfoglalkozás#gyermekkor#gyülekezet#gyülekezeti kirándulás#házaspár#házastárs#helytörténet#hittan#ifjúsági munka#igazolvány#istentisztelet#katolikus legényegylet#katonaság#keresztelő#kinevezés#kirándulás#kitelepítés#kitüntetés#kollégium#konferencia#konfirmáció#könyv#koszorúzás#külmisszió#kulturális tevékenység#lelkész#lelkész beiktatás#lelkészcsalád#lelkészértekezlet#lelkészfeleség#lelkészházaspár#magyar világ#második világháború#megemlékezés#munka#múzeum#nagyszülők#népviselet#nőszövetség#nyilatkozat#oklevél#osztálytársak#óvoda#pápa#parókia#portré#presbitérium#püspök#református gimnázium#Református Kollégium#segédlelkész#sport#szülőház#szülők#tanárok#tanító#temetés#temető#templombelső#templomépület#teológia#teológiai akadémia#teológiai fakultás#teológiai tanárok#testvérek#továbbképzés#unokák#vasárnapi iskola