A Nyugat-Kassai Egyházmegye Közgyűlése
Diavetítés
Nagyítás
Teljes képernyő
Normál képernyő

A Nyugat-Kassai Egyházmegye Közgyűlése

1961/62
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke ↗
A fotó tulajdonosa:
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke ↗
(sz. 1930. Jablonca, Rozsnyói járás): ny. ápolónő, Újpál Árpád felvidéki magyar református lelkész özvegye.
Ez az egyetlen kép, amin édesapám és férjem is szerepel szolgálatilag. Berzétét Tóth András bácsi a harangozó és a férjem képviselte. Az alsó sorban jobbról Pavol Horovčák és a gyülekezet gondnoka, majd a férjem, mellette Valkay József egyházmegyei gondnok, Varga Béla, kassai lelkész, Varga Imre, püspök, Vályi József. Mögöttük balról Bittó Béla, Kozár Sándor, Boros Miklós, Erős Pál, Gyüre Zoltán és Csáji Bertalan, egyetemes főgondnok. A hátsó sorban balról édesapám, Hanesz Sándor, Bernáth Sándor, és a gyülekezetek gondnokai és presbiterei. Az egyházmegye legfiatalabb lelkésze Erdélyi Géza szalóci lelkész volt, egyházunk későbbi püspöke [az ablak alatt álló fiatalember].
#19. század második fele#1910-es évek#1910-es évek első fele#1910-es évek második fele#1920-as évek első fele#1920-as évek második fele#1930-as évek első fele#1930-as évek második fele#1940-es évek#1940-es évek első fele#1940-es évek második fele#1950-es évek#1950-es évek első fele#1950-es évek második fele#1960-as évek#1960-as évek első fele#1970-es évek második fele#1980-as évek első fele#1990-es évek első fele#1990-es évek második fele#2000-es évek első fele#2000-es évek második fele#2010-es évek első fele#beiktatás#belmisszió#bibliakör#bizonyítvány#család#csoportkép#dokumentum#ébredési mozgalom#egyetem#egyházmegyei közgyűlés#elemi iskola#eljegyzés#első világháború#emigráció#emléktábla#érettségi#érettségi találkozó#esküvő#esperes#evangélikus#felhívás#gimnázium#gondnok#gyászjelentés#gyermekek#gyermekfoglalkozás#gyermekkor#gyülekezet#gyülekezeti kirándulás#házaspár#házastárs#helytörténet#hittan#ifjúsági munka#igazolvány#istentisztelet#katolikus legényegylet#katonaság#keresztelő#kinevezés#kirándulás#kitelepítés#kitüntetés#kollégium#konferencia#konfirmáció#könyv#koszorúzás#külmisszió#kulturális tevékenység#lelkész#lelkész beiktatás#lelkészcsalád#lelkészértekezlet#lelkészfeleség#lelkészházaspár#magyar világ#második világháború#megemlékezés#munka#múzeum#nagyszülők#népviselet#nőszövetség#nyilatkozat#oklevél#osztálytársak#óvoda#pápa#parókia#portré#presbitérium#püspök#református gimnázium#Református Kollégium#segédlelkész#sport#szülőház#szülők#tanárok#tanító#temetés#temető#templombelső#templomépület#teológia#teológiai akadémia#teológiai fakultás#teológiai tanárok#testvérek#továbbképzés#unokák#vasárnapi iskola