Szlovéniai lelkészek között
Diavetítés
Nagyítás
Teljes képernyő
Normál képernyő
A Magyar Evangélikus Konferencia (Maek) titkáraként Szeverényi Jánossal (balról a második), az Evangélikus Missziói Központ igazgatójával 2008-ban ellátogattunk a szlovéniai Muraszombatba, ahol a szerdánként összegyülekező lelkészekkel találkoztunk. Beszámoltunk a Maek, illetve a Missziói Központ munkájáról. A képen a muraszombati templom előtt, szlovén lelkészekkel állunk. Bal szélen, narancssárga felsőben Leon Novak helyi lelkész, mellette Szeverényi János, középen Geza Erniša szlovén püspök. Mellette Szkalics Gusztáv nyugdíjas, jómagam a püspök mögött, balra. Szkalics Gusztáv igazi testvérem volt a Krisztusban, domonkosfai, majd alsómaráci lelkész, aki 2015-ben hunyt el. Nagyszerű ember volt, kettős neveltetésű, de távol állt tőle a nacionalizmus minden formája. Mindkét kultúrában egyformán otthonosan mozgott, mindkét nyelven – sőt, még németül is – hirdette Isten igéjét. Pál apostolra hivatkozva vallotta: „A magyaroknak magyar, a szlovénoknak szlovén vagyok!” Ugyanakkor mindig kész volt magyarokkal szemben pártját fogni megvádolt szlovénoknak, szlovénokkal szemben pedig védeni magyarokat.
#19. század második fele#1910-es évek#1910-es évek első fele#1910-es évek második fele#1920-as évek első fele#1920-as évek második fele#1930-as évek első fele#1930-as évek második fele#1940-es évek#1940-es évek első fele#1940-es évek második fele#1950-es évek#1950-es évek első fele#1950-es évek második fele#1960-as évek#1960-as évek első fele#1970-es évek második fele#1980-as évek első fele#1990-es évek első fele#1990-es évek második fele#2000-es évek első fele#2000-es évek második fele#2010-es évek első fele#beiktatás#belmisszió#bibliakör#bizonyítvány#család#csoportkép#dokumentum#ébredési mozgalom#egyetem#egyházmegyei közgyűlés#elemi iskola#eljegyzés#első világháború#emigráció#emléktábla#érettségi#érettségi találkozó#esküvő#esperes#evangélikus#felhívás#gimnázium#gondnok#gyászjelentés#gyermekek#gyermekfoglalkozás#gyermekkor#gyülekezet#gyülekezeti kirándulás#házaspár#házastárs#helytörténet#hittan#ifjúsági munka#igazolvány#istentisztelet#katolikus legényegylet#katonaság#keresztelő#kinevezés#kirándulás#kitelepítés#kitüntetés#kollégium#konferencia#konfirmáció#könyv#koszorúzás#külmisszió#kulturális tevékenység#lelkész#lelkész beiktatás#lelkészcsalád#lelkészértekezlet#lelkészfeleség#lelkészházaspár#magyar világ#második világháború#megemlékezés#munka#múzeum#nagyszülők#népviselet#nőszövetség#nyilatkozat#oklevél#osztálytársak#óvoda#pápa#parókia#portré#presbitérium#püspök#református gimnázium#Református Kollégium#segédlelkész#sport#szülőház#szülők#tanárok#tanító#temetés#temető#templombelső#templomépület#teológia#teológiai akadémia#teológiai fakultás#teológiai tanárok#testvérek#továbbképzés#unokák#vasárnapi iskola