kep 7796
Diavetítés
Nagyítás
Teljes képernyő
Normál képernyő

kep 7796

2014
Édesapám a dunaradványi gyülekezet fiataljaival
1933, Dunaradvány, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Édesapám a dunaradványi gyerekekkel
1936, Dunaradvány, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Édesapám a dunaradványi gyülekezet nőtagjaival
1936, Dunaradvány, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Vasárnapi iskola
1946, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Konfirmációm
1947, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Ifjúsági bibliakör
1947, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Koronczi Dezsőné sz. Bihary Jolán
Komáromi konfirmandusok
1958, Felvidék, Komárom, Szlovákia
Borza Zoltán
Temetés Sókszelőcén
1963-1973 között, Felvidék, Sókszelőce, Szlovákia
Borza Zoltán
Templomszentelés Csallóközaranyoson
1990-es évek eleje, Csallóközaranyos, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Templomszentelés Beretkén
1995, Beretke, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Templomszentelés Beretkén 2.
1995, Beretke, Felvidék, Szlovákia
Borza Zoltán
Hetényi falunap – istentisztelet a templomban
1998, Felvidék, Hetény, Szlovákia
Borza Zoltán
A rozsnyói Andrássy utca
1923, Rozsnyó, Szlovákia
Újpál Árpádné sz. Lenkey Lenke
Konfirmációm
1950, Abara, Felvidék, Szlovákia
Erdélyi Géza
A pozsonyi presbitérium
1963, Felvidék, Pozsony
Nagy Béla
Ipolypásztói konfirmandusok
1964, Felvidék, Ipolypásztó, Szlovákia
Ibos Dezső
Beiktatásom
1966., Felvidék, Szalóc, Szlovákia
Erdélyi Géza
Szolgálat közben a kisújfalui templomban
1970-es évek, Kisújfalu, Szlovákia
Liptai Lothár
Gömörhorkai konfirmáció
1974, Felvidék, Gömörhorka, Szlovákia
Ibos Dezső
Karácsonyi körlevél
1982, Dayton (Ohio)
Pohóczky Béla
Karácsonyi körlevél
1982, Dayton (Ohio)
Pohóczky Béla
A daytoni magyar protestáns templom
1983, Dayton (Ohio)
Pohóczky Béla
A daytoni magyar protestáns templom
1983, Dayton (Ohio)
Pohóczky Béla
Rozsnyói konfirmáció
1986, Felvidék, Rozsnyó, Szlovákia
Ibos Dezső
Konfirmáció Mérán
1988, Magyarország, Méra
Pohóczky Béla
A Widmer házaspárral
1990-es évek, Roggwil, Svájc
Liptai Lothár
Templomszentelés Fügödön
1992, Fügöd, Magyarország
Pohóczky Béla
Konfirmáció Hanván
1993., Felvidék, Hanva, Szlovákia
Erdélyi Géza
A Református Világszövetség Nagygyűlésén
1997., Debrecen, Magyarország
Erdélyi Géza
Vendégként az első szolgálati helyemen
1996., Felvidék, Szalóc, Szlovákia
Erdélyi Géza
Szolgálat Erdélyben
2002., Erdély, Románia, Szatmárnémeti
Erdélyi Géza
Utolsó szószéki szolgálatom, nyugdíjba lépésem előtt
2004, Alsópokorágy, Felvidék, Szlovákia
Ibos Dezső
Búcsú utolsó szolgálati helyemtől
2004, Alsópokorágy, Felvidék, Szlovákia
Ibos Dezső
Egykori híveim között
2010, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
Ketten szolgálunk
2011., Felvidék, Rimaszombat, Szlovákia
Erdélyi Géza
85. születésnapomon
2015, Bátorkeszi, Felvidék
Nagy Béla
#19. század második fele#1910-es évek#1910-es évek első fele#1910-es évek második fele#1920-as évek első fele#1920-as évek második fele#1930-as évek első fele#1930-as évek második fele#1940-es évek#1940-es évek első fele#1940-es évek második fele#1950-es évek#1950-es évek első fele#1950-es évek második fele#1960-as évek#1960-as évek első fele#1970-es évek második fele#1980-as évek első fele#1990-es évek első fele#1990-es évek második fele#2000-es évek első fele#2000-es évek második fele#2010-es évek első fele#beiktatás#belmisszió#bibliakör#bizonyítvány#család#csoportkép#dokumentum#ébredési mozgalom#egyetem#egyházmegyei közgyűlés#elemi iskola#eljegyzés#első világháború#emigráció#emléktábla#érettségi#érettségi találkozó#esküvő#esperes#evangélikus#felhívás#gimnázium#gondnok#gyászjelentés#gyermekek#gyermekfoglalkozás#gyermekkor#gyülekezet#gyülekezeti kirándulás#házaspár#házastárs#helytörténet#hittan#ifjúsági munka#igazolvány#istentisztelet#katolikus legényegylet#katonaság#keresztelő#kinevezés#kirándulás#kitelepítés#kitüntetés#kollégium#konferencia#konfirmáció#könyv#koszorúzás#külmisszió#kulturális tevékenység#lelkész#lelkész beiktatás#lelkészcsalád#lelkészértekezlet#lelkészfeleség#lelkészházaspár#magyar világ#második világháború#megemlékezés#munka#múzeum#nagyszülők#népviselet#nőszövetség#nyilatkozat#oklevél#osztálytársak#óvoda#pápa#parókia#portré#presbitérium#püspök#református gimnázium#Református Kollégium#segédlelkész#sport#szülőház#szülők#tanárok#tanító#temetés#temető#templombelső#templomépület#teológia#teológiai akadémia#teológiai fakultás#teológiai tanárok#testvérek#továbbképzés#unokák#vasárnapi iskola